Warszawskie MW na grobach narodowców

Jak co roku, w okolicach dnia Wszystkich Świętych działacze warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej udali się na groby narodowców. Na Starych Powązkach zrobiono porządek i zapalono znicze przy grobach...

Więcej...

Wyszków zaprasza na Marsz Niepodległości!

29 października 2011 roku wyszkowscy Wszechpolacy przeprowadzili akcję reklamującą tegoroczny Marsz Niepodległości, rozklejając na terenie miasta kilkadziesiąt plakatów zachęcających do wzięcia w nim udziału.

Więcej...

Kontrakt Narodowy – sprawdź kto podpisał!

W tym roku Młodzież Wszechpolska zaproponowała nowy sposób podejścia do wyborów parlamentarnych. Istotę owego podejścia najlepiej streszczają słowa b. prezesa MW, kol. Krzysztofa Bosaka, jest to “skupienie się na warstwie programowej polityki. Polityka […] nie jest od tego by mieć jakąś partię „do popierania”, ale jest od tego by porządkować …

Więcej...

Serce miasta wraca do Łodzi!

Łodzianie nareszcie doczekali się powrotu dzwonu "Serca Łodzi" na swoje należyte miejsce. Dzisiaj o godzinie 13:30 na ulicy Piotrkowskiej zaczęły się oficjalne obchody. Spod dawnej fabryki Józefa Johna (miejsce odlewu pierwowzoru "Serca Łodzi" w nawiązaniu do wydarzeń z 1911 roku) wyruszył uroczysty przemarsz z nowym dzwonem.

Więcej...

Kontrakt Narodowy!

CZYM JEST KONTRAKT NARODOWY? Kontrakt Narodowy jest publiczną deklaracją ideowo-polityczną kandydata do parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydat, podpisując Kontrakt, zobowiązuje się do wypełniania zawartego w nim programu, podejmowania działań i głosowania zgodnie z jego zapisami. JAKIE SĄ CELE AKCJI „KONTRAKT NARODOWY”? 1. Pierwszym celem akcji jest wywarcie społecznego nacisku na kandydatów …

Więcej...

Polityka Narodowa – numer 9

Ukazał się najnowszy numer kwartalnika "Polityka Narodowa". Tematem przewodnim jest problem imigrantów. Autorzy pisma przypominają jak wielkim problemem jest imigracja dla państw Europy Zachodniej, zastanawiają się także czy w przyszłości, możemy mieć do czynienia z podobnymi zagrożeniami w Polsce. W numerze znajdziecie również wywiady z działaczami narodowymi ze Szwecji i Hiszpanii oraz opisy organizacji narodowych na Półwyspie Iberyjskim i w Grecji. W numerze znajduje się, też wywiad z popularnym raperem Eldo, który przedstawia swoje poglądy na zagadnienia społeczno-polityczne. Zachęcamy do lektury!

Więcej...

Myśl.pl numer 2/2011 już w sprzedaży

Od paru tygodni w sprzedaży znajduje się najnowszy numer pisma społeczno-politycznego Myśl.pl. Temat najnowszego numeru to "Gdzie jest Polska racja stanu?". Numer jest, także jubileuszowy, bowiem pismo wychodzi od pięciu lat, zaś w jego powstaniu i funkcjonowaniu "maczają palce" byli i obecni działacze Młodzieży Wszechpolskiej. Pismem kieruje nowy redaktor naczelny. Zachęcamy do lektury i przejrzenia spisu treści kwartalnika:

Więcej...

Wszechpolacy we Lwowie

W dniach 12-16 sierpnia we Lwowie gościła kilkunastoosobowa grupa działaczy i sympatyków MW. W czasie wizyty odkrywaliśmy uroki tego niezwykłego miasta. Większość z nas była we Lwowie po raz pierwszy. Osoby, które przyjechały tu po kilkuletniej przerwie, podkreślały widoczne zmiany na lepsze, jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną – Lwów robi …

Więcej...

Patryk Tomaszewski “Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939”

Polecamy książkę dr Patryka Tomaszewskiego "Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktury, myśl polityczna, działalność". Przed wojną wielu Wszechpolaków było jednocześnie członkami korporacji akademickich, a jednym z głównych zagadnień publikacji, są związki studentów ze Związkiem Akademickim "Młodzież Wszechpolska". Poniżej spis treści:

Więcej...

Pikieta w obronie węgierskiego nacjonalisty

Ok. 40 nacjonalistów zgromadziło się w poniedziałek pod ambasadą Węgier w Warszawie, by zaprotestować przeciwko represjom stosowanym wobec węgierskich nacjonalistów. Od ponad 2 lat w węgierskim więzieniu przebywa György Budaházy, jeden z liderów ruchu narodowego (nie postawiono mu nawet zarzutów!).

Więcej...