MW przeciw antyklerykałom

W minioną sobotę odbył się - organizowany przez środowiska lewicy - tak zwany Marsz Świeckości.Jako organizacja odwołująca się w deklaracji ideowej do religii katolickiej oraz wiary, jako do fundamentu kształtowania naszych działaczy, oraz doceniająca rolę religii katolickiej w życiu Narodu Polskiego, nie mogliśmy pozostać obojętni na agresywną, antykościelną, propagandę organizatorów Marszu Świeckości.

Więcej...

Pamiętamy o Romanie Dmowskim

Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku. Jego osoba na trwałe zapisała się w historii naszego kraju. Człowiek, który przywrócił Polskę na mapy Europy w Wersalu, był także prezesem honorowym naszej organizacji. Młodzież Wszechpolska także w XXI w chce pamiętać o swoim ojcu ideowym.

Więcej...

Wszechpolacy w Chludowie: rocznica urodzin R.Dmowskiego

Poznańscy wszechpolacy w dniu 4 sierpnia przybyli do Chludowa by uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających kolejną rocznicę urodzin Romana Dmowskiego.Sprzedając Księżom Werbistom swoją posiadłość we wsi Chludowo Roman Dmowski poprosił o coroczną modlitwę w jego urodziny (9 sierpnia) pokłosiem owej prośby są coroczne obchody jego urodzin organizowane przez miejscową ludność.

Więcej...

Obchody Powstania Warszawskiego

1 sierpnia przypadała 68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszechpolacy - mimo negatywnej oceny samej decyzji o wybuchu Powstania- cenią sobie bohaterstwo, poświęcenie i oddanie tamtego pokolenia Polaków. Przypominamy jednocześnie, że w tym tragicznym dla Polski wydarzeniu czynny udział wzięło całe zastępy narodowców począwszy od żołnierzy NSZ, po wszechpolaków z Warszawskiej Chorągwi MW.

Więcej...