Home / Małopolskie / Zjazd Okręgu Małopolskiego

Zjazd Okręgu Małopolskiego

W zeszły piątek obył się Zjazd Okręgu Małopolskiego, na którym został wyłoniony nowy Zarząd okręgu – na czele z kol. Mileną; a także koła krakowskiego, gdzie prezesem został kol. Przemysław. Wśród licznych gości z różnych stron Polski znaleźli się m.in. Prezes Młodzieży Wszechpolskiej, kol. Ziemowit Przebitkowski, oraz członkowie Zarządu Głównego i Rady Naczelnej. Pojawiły się delegacje z okręgów podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego i mazowieckiego. Dziękujemy wszystkim gościom za obecność, a przemawiającym za motywację do działania. Nowemu Zarządow i życzymy owocnej pracy.

Check Also

Wszechpolacy w hołdzie Powstańcom Warszawskim

1 sierpnia to data, która na stałe wpisała się w kalendarz narodowego aktywisty. Tego dnia …