Home / Lubuskie / Spotkanie otwarte Młodzieży Wszechpolskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Spotkanie otwarte Młodzieży Wszechpolskiej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Na wczorajszym spotkaniu otwartym Młodzieży Wszechpolskiej w Gorzowie Wielkopolskim mieliśmy zaszczyt gościć kombatanta, żołnierza Armii Krajowej pana Henryka Szulzyckiego.

Nasz gość opowiedział nam o czasach przedwojennych, następnie samym wybuchu wojny. Potem przeszedł do roku 1942, jego przysięgi AK i konspiracji. W roku 1944 pan Henryk jak wielu podziemnych żołnierzy został rozbrojony przez Armię Czerwoną i wywieziony wgłąb Związku Radzieckiego. Na koniec nasz bohater wspominał jak osiedlił się w naszych rejonach i samym Gorzowie.

Spotkanie było niesamowitym przeżyciem dla działaczy naszego koła, jak i kilku nowych osób które tego dnia pojawiły się na naszym spotkaniu. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.

Check Also

Gorzów Wielkopolski: Wybory nowego prezesa koła MW

Wczoraj, tj. 01.10.2016, odbyły się wybory nowego prezesa koła MW w Gorzowie Wielkopolskim, którym jednomyślnie został wybrany kol. Michał Nosewicz. Tuż przed wyborami ustępujący prezes, kol. Paweł Kamrad, podsumował trzy lata swojej prezesury. Następnie przysięgę członkowską złożyła dwójka naszych działaczy, którzy od tego czasu są już pełnoprawnymi członkami Organizacji. 4