Home / Opolskie / Namysłów: Happening stop rzeziom chrześcijan

Namysłów: Happening stop rzeziom chrześcijan

Działacze Okręgu Opolskiego pojawili się w sobotę w Namysłowie z happeningiem „Stop rzeziom chrześcijan” nawiązującym do nieustannego, metodycznego mordowania tej grupy religijnej na Bliskim Wschodzie w państwach muzułmańskich. Tematem inscenizacji były egzekucje dokonywane przez bojowników Państwa Islamskiego na bezbronnych osobach, głownie chrześcijanach. 

Nasza akcja była odpowiedzią na ostatnie wypowiedzi burmistrza Namysłowa, który nie tylko zadeklarował chęć sprowadzenia tzw. „uchodźców” ale w wywiadzie dla Gazety Wyborczej stwierdził nawet: „Przecież to jest chore. Dlaczego mam się pytać mieszkańców czy u nas może zamieszkać Muzułmanin? Kto dał prawo mieszkańcom do decydowania? To nie podlega konsultacji”. 

Happening okazał się być szokiem nie tylko dla części mieszkańców spod znaku KOD („przecież widzą to dzieci!”) ale i lokalnych mediów, które zgromadzenie okrzyknęły „ewenementem”. Udało nam się wstrząsnąć lokalną społecznością i skłonić mieszkańców do dyskusji. Jeśli będzie trzeba, pojawimy się tam znowu.

Check Also

Pikieta antyaborcyjna w centrum Opola

15 kwietnia w centrum Opola odbyła się pikieta antyaborcyjna organizowana przez lokalne środowisko Fundacja Pro - prawo do życia, podczas której rozdawane były ulotki informujące o samym zjawisku i jego szkodliwym charakterze oraz zbierane podpisy w celu uzyskania poparcia dla inicjatywy ustawodawczej całkowicie zakazującej tego typu praktyk.11098007_887131607999366_5067209680647386188_o