Home / Lubelskie / Lubelskie: Wszechpolacy oczyszczali las

Lubelskie: Wszechpolacy oczyszczali las

Konieczność dbałości o środowisko naturalne jest niezwykle ważnym zadaniem w dzisiejszych czasach. Stale powiększająca się antropopresja negatywnie oddziałuje na przyrodę. Przejawia się to także w coraz większej ilości produkowanych odpadów, co jest doskonale widoczne w siedliskach leśnych. 

Dnia 21.04.2017 działacze koła Młodzieży Wszechpolskiej Lublin wzięli udział w sprzątaniu okolicznych lasów. Przemierzając okoliczne drzewostany zebrano dużą ilość śmieci; były to zarówno odpady plastikowe, butelki oraz makulatura. Bardzo często odpady były porozrzucane w wielu miejscach. Duże ilości śmieci znajdowały się zwłaszcza na terenach bezpośrednio sąsiadujących z obszarem miasta, które są miejscem częstych eskapad oraz ognisk niektórych, tutejszych mieszkańców. Zbieranie śmieci trwało kilka godzin, a końcowym jego efektem było oczyszczenie lasu ze znacznej ilości odpadów.

Sprzątanie lasu była także dobrą okazją do zapoznania się z topografią terenu oraz aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Troska o środowisko naturalne jest także istotnym elementem naszego aktywizmu.

Check Also

Lublin: Jakub Kijuc i Sławomir Zajączkowski dołączają do “Kupuj Polskie”

W sobotę 22 kwietnia w ramach 9. Lubelskiego Spotkania z Komiksem, odbyły się dwa się …