Home / Lubelskie / Lubelskie: Wszechpolacy oczyszczali las

Lubelskie: Wszechpolacy oczyszczali las

Konieczność dbałości o środowisko naturalne jest niezwykle ważnym zadaniem w dzisiejszych czasach. Stale powiększająca się antropopresja negatywnie oddziałuje na przyrodę. Przejawia się to także w coraz większej ilości produkowanych odpadów, co jest doskonale widoczne w siedliskach leśnych. 

Dnia 21.04.2017 działacze koła Młodzieży Wszechpolskiej Lublin wzięli udział w sprzątaniu okolicznych lasów. Przemierzając okoliczne drzewostany zebrano dużą ilość śmieci; były to zarówno odpady plastikowe, butelki oraz makulatura. Bardzo często odpady były porozrzucane w wielu miejscach. Duże ilości śmieci znajdowały się zwłaszcza na terenach bezpośrednio sąsiadujących z obszarem miasta, które są miejscem częstych eskapad oraz ognisk niektórych, tutejszych mieszkańców. Zbieranie śmieci trwało kilka godzin, a końcowym jego efektem było oczyszczenie lasu ze znacznej ilości odpadów.

Sprzątanie lasu była także dobrą okazją do zapoznania się z topografią terenu oraz aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Troska o środowisko naturalne jest także istotnym elementem naszego aktywizmu.

Check Also

Kolejna edycja kampanii społecznej Kocham Polskę

Jak co roku, 14 lutego, odbyła się ogólnopolska Kampania Społeczna Kocham Polskę organizowana przez działaczy …