Home / Podlaskie / WSZECHPOLACY NAUCZAJĄ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH W SZKOŁACH!

WSZECHPOLACY NAUCZAJĄ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH W SZKOŁACH!

Dzięki współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Suwałk, działacze Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali zajęcia z uczniami suwalskich szkół średnich, dotyczące Żołnierzy Wyklętych.

Między 8 a 10 marca odbyło się 5 wykładów, w których udział wzięło łącznie ponad 500 uczniów! Lekcje poprowadzili prezes i wiceprezes okręgu podlaskiego Młodzieży Wszechpolskiej – kol. Marcin Zabłudowski i Łukasz Bardłowski. Zajęcia miały na celu wyjaśnienie terminu “Żołnierze Wyklęci” oraz przybliżenie sylwetek Bohaterów takich jak Inka, Rotmistrz Pilecki czy Major Łupaszka. Wykładów z zainteresowaniem wysłuchali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, I, II, III oraz VII Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Wszechpolacy od lat podejmują działania na rzecz wychodnia młodzieży w duchu patriotycznym.

Poziom wiedzy młodych Polaków o Żołnierzach Wyklętych znacząco wzrósł w ostatnich latach, jednak wciąż jest zbyt niski. Wiele faktów i opinii nt. Podziemia Niepodległościowego nasycone są przekłamaniami, co jest pokłosiem celowych działań komunistów i środowisk postkomunistycznych.

Wszechpolacy od lat działają na rzecz przywrócenia dobrego imienia postaciom zaliczanym w poczet Żołnierzy Niezłomnych, którzy w walce o Wolną Polskę poświęcili własne życia. Ich heroizm, poświęcenie i miłość do Ojczyzny są godnym do naśladowania przykładem dla młodych Polaków.

Słowa uznania należą się także Młodzieżowej Radzie Miasta Suwałk – ich wsparcie było kluczowe dla powodzenia tej inicjatywy.

Przypominamy: Jutro o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie otwarte MW w Suwałkach przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 3.

Chwała Bohaterom!

Check Also

Białystok: Wszechpolacy na projekcji filmu “Wyklęty”

Młodzież Wszechpolska razem z Podlaskim Instytutem Rzeczypospolitej Suwerennej w ubiegłą sobotę współorganizowała projekcję filmu “Wyklęty” …