Home / Podlaskie / OBCHODY DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W SOKÓŁCE

OBCHODY DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W SOKÓŁCE

OBCHODY DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W SOKÓŁCE

W mieście nastąpił przełom! Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sokółce odbyły się przy wsparciu Wszechpolaków.

Uroczystości rozpoczął wykład dr. Marcina Zwolskiego z białostockiego oddziału IPN pt.: Bolesław Bubieńczyk. Ostatni ukarany śmiercią na Białostocczyźnie, zorganizowany przez Stowarzyszenie Historyczne imienia Bohaterów Ziemi Sokólskiej. Następnie odbył się, również przez Stowarzyszenie organizowany, Marsz Pamięci, którego destynacją był budynek, w którym mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie śmierć poniosło wielu niewinnych Bohaterów.

Marsz zwieńczyły przemówienia. Głos zabrał między innymi kol. Hubert Ignatowicz – lider sokólskiej Młodzieży Wszechpolskiej. Płomienne przemówienie podkreśliło rosnącą w siłę lokalną strukturę Organizacji!

Jednak dla Wszechpolaków obchody tego ważnego dnia zaczęły się dużo wcześniej, kiedy w sokólskim liceum wykłady na temat Żołnierzy Wyklętych, dla kilku klas, wygłosił kol. Hubert Ignatowicz. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy nie stronili od pytań i dociekań, co świadczy o sukcesie wykładów, i braków w zakresie kształcenia szkolnego w tym, jakże ważnym, temacie. Obowiązkiem Wszechpolaków jest edukować młodzież w duchu patriotycznym.

Cześć Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci!

Check Also

Podlaskie: Wszechpolacy na obchodach upamiętniających obronę Wizny

Dnia 9 września działacze MW z całego Podlasia wzięli udział w obchodach upamiętniających obronę Wizny. …