Home / Oświadczenie / Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej w związku ze sprzeciwem naszej Organizacji wobec promowania aborcji

Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej w związku ze sprzeciwem naszej Organizacji wobec promowania aborcji

Dziś w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa Młodzieży Wszechpolskiej, podczas której Koledzy Mateusz Pławski – Rzecznik Prasowy MW oraz Szymon Wiśniewski – Rzecznik MW Mazowsze, przedstawili oświadczenie Organizacji, w związku z naszym sprzeciwem wobec promowania aborcji przez środowiska lewicowe i feministyczne w wielu miastach w Polsce, poprzez organizowanie spotkań nakłaniających do dokonywania tzw. “aborcji domowej”. Dodatkowo, Kol. Rzecznik Mateusz Pławski, zapowiedział konkretne kroki prawne, jakie podejmiemy w tym zakresie.

Poniżej treść oświadczenia:

Warszawa, dn. 20.01.2017

Oświadczenie Młodzieży Wszechpolskiej, w związku ze sprzeciwem naszej Organizacji wobec promowania aborcji

            Jako Młodzież Wszechpolska, organizacja o profilu narodowo-katolickim, stanowczo sprzeciwiamy się promowaniu aborcji w przestrzeni publicznej. Jesteśmy zwolennikami całkowitej ochrony życia ludzkiego, od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

Uważamy aborcję za morderstwo, promowanie i namawianie do jej wykonywania, jest zachowaniem szkodliwym społecznie, oraz niedopuszczalnym z punktu widzenia polskiego prawa.

Dodatkowo, w okresie niżu demograficznego, podobne zachowania, należy uznać za jawnie szkodliwe dla Narodu Polskiego, który dla nas – nacjonalistów, jest najwyższą ziemską wartością.

W ostatnim czasie, mamy do czynienia z organizowanymi w niektórych miastach Polski wydarzeniami, promującymi tzw. „aborcję domową”. Są one organizowane przez feministyczne i lewicowe organizacje.

Niedawno mieliśmy do czynienia z tego typu wydarzeniem (organizowanym przez: „Kobiety w sieci”, stowarzyszenie „W Naszej Sprawie”, oraz grupę „Stonewall”)  w Poznaniu. Nosiło ono nazwę „Jak bezpiecznie przerwać ciążę w domu”. Złożyliśmy zawiadomienie do właściwej prokuratury, powołując się na art. 118, art. 126a i art.152 Kodeksu Karnego.

4 lutego, podobne spotkanie, o nazwie „Aborcja domowa. Wszystko co powinnaś/nieneś wiedzieć” (organizowanym przez: „Aborcyjny Dream Team on tour”, „Manifa Wrocław”, oraz „Ulf”), ma odbyć się we Wrocławiu, w związku z czym, skierujemy do miejscowej prokuratury podobny wniosek.

Możemy zapewnić, że jako Młodzież Wszechpolska, dołożymy wszelkich starań, aby uniemożliwiać(między innymi poprzez składanie zawiadomień do prokuratury, w związku z podejrzeniem o popełnieniu przestępstwa , oraz przy pomocy innych działań), przeprowadzanie podobnych spotkań, które zgodnie z zapowiedziami organizatorów, mają odbywać się także w innych miastach Polski.

Warto zwrócić uwagę, iż podmioty organizujące te wydarzenia, zajmują się także promocją homoseksualizmu, multikulturalizmu, oraz innych trendów, powodujących degrengoladę w społeczeństwach, czego przykładem są kraje Zachodniej Europy.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, iż obecnie rządząca partia  – Prawo i Sprawiedliwość, mimo deklaratywnie chrześcijańskiego charakteru, doprowadziła do odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy antyaborcyjnej, złożonego przez środowiska pro-life, co pokazuje wyraźnie ich niekonsekwencję. Wzywamy jednocześnie Panią premier do stanowczej reakcji na proaborcyjne działania środowisk lewicowych.

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska

Check Also

Deklaracja ws. wspólnoty i tożsamości narodowej

Warszawa, 20.11.2017 r. Deklaracja ws. wspólnoty i tożsamości narodowej W nawiązaniu do toczącej się po …