Home / Warmińsko-Mazurskie / Olsztyn: Sekretarz Zarządu Głównego na wizytacji koła

Olsztyn: Sekretarz Zarządu Głównego na wizytacji koła

Na środowym (14.12) spotkaniu olsztyńskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej pojawił się sekretarz Zarządu Głównego MW – kol. Łukasz Walczak. Wygłosił on referat pt. „Sinusoida Krzyżanowskiego w działalności narodowej, czyli o zwątpieniu i pokonywaniu trudności rodzących się we wnętrzu Wszechpolaka.

Skłonił każdego z nas do głębszych refleksji nad samym sobą, naszej działalności i problemów, z którymi stykamy się każdego dnia. Wizyta, za którą serdecznie dziękujemy, umocniła nas w wierze w to, iż walczymy o słuszną sprawę, nawet gdy nasza walka nie przynosi od razu oczekiwanych efektów.  – podsumowują obecni na spotkaniu.

Check Also

Olsztyn: zbiórka podpisów za zmianą nazwy ulicy i przypomnienie o „wyzwoleniu” 22 stycznia 1945 roku

Postanowiliśmy przypomnieć Olsztynianom o tej smutnej dacie, w związku z czym w okolicy ul. 22 stycznia i Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (obie nazwy na cześć sowietów!) rozdawaliśmy ulotki, rozmawialiśmy z mieszkańcami, a także zbieraliśmy podpisy w sprawie zmiany ulicy 22 stycznia na im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Po tym udaliśmy się na wykład pt. "Rok 1945 na Warmii i Mazurach. 4