Home / Warmińsko-Mazurskie / Ełk: Spotkanie otwarte i reaktywacja koła Młodzieży Wszechpolskiej

Ełk: Spotkanie otwarte i reaktywacja koła Młodzieży Wszechpolskiej

W niedzielę 11 grudnia odbyło się spotkanie otwarte Młodzieży Wszechpolskiej w Ełku. Przybyli na spotkanie wysłuchali referat o historii naszej organizacji który wygłosiła kol. Justyna, pełnomocnik naszego okręgu.

Spotkanie poprzedziło rozdawanie ulotek, jednak z powodu deszczu, konieczna była zmiana planów. Zamiast rozdawania na ulicach wrzucano je do skrzynek pocztowych. Wydarzenie to było krokiem milowym w próbie reaktywacji ełckiego koła, które ponownie wraca na wszechpolską mapę.

Wszystkim obecnym dziękujemy i zachęcamy do dołączenia do Młodzieży Wszechpolskiej poprzez wysłanie zgłoszenia na stronie dolacz.mw.org.pl. – MW Ełk.

Check Also

Olsztyn: zbiórka podpisów za zmianą nazwy ulicy i przypomnienie o „wyzwoleniu” 22 stycznia 1945 roku

Postanowiliśmy przypomnieć Olsztynianom o tej smutnej dacie, w związku z czym w okolicy ul. 22 stycznia i Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (obie nazwy na cześć sowietów!) rozdawaliśmy ulotki, rozmawialiśmy z mieszkańcami, a także zbieraliśmy podpisy w sprawie zmiany ulicy 22 stycznia na im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Po tym udaliśmy się na wykład pt. "Rok 1945 na Warmii i Mazurach. 4