Home / Lubuskie / ZIELONA GÓRA: Debata pt. Europa skręca w prawo

ZIELONA GÓRA: Debata pt. Europa skręca w prawo

7 marca 2016 roku, w Zespole Szkół Akademickich Lotnik, odbyła się debata pt. Europa skręca w prawo. Młodzież Wszechpolską i Ruch Narodowy reprezentował prezes zielonogórskiego koła, kol. Krystian Pacholik.

ZielGora

 

Obok przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej, na debacie pojawili się również reprezentanci partii Razem, Nowoczesnej, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponadto, nad całością wydarzenia, czuwał dr Robert Skobelski. Debata była kolejną z cyklu debat, które organizuje SU Lotnik. Tym razem tematem przewodnim okazała się tzw. prawica, a przy tym związane z tym zagadnienia – czy w Europie zyskują coraz większe poparcie i uznanie środowiska prawicowe. Debatujący starali się również odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą okazać się skutki takiej tendencji Europejczyków. Warto dodać, że reprezentant Młodzieży Wszechpolskiej był najmłodszym wśród przybyłych gości, którzy w większości, w regionalnej polityce działają od kilkunastu lat. Jednak, jak można się było spodziewać, odpowiedzi były typowe dla ich środowiska. Według zebranych na sali, młodych ludzi, przedstawiciel RN i MW, kol. Pacholik poradził sobie w znakomitym stylu, podkreślając przy tym, że nie można narodowców utożsamiać z prawicą sensu stricto, ponieważ to pojęcie, tak samo jak i lewicy, jest przestarzałe i nieaktualne.

Młodzież Wszechpolska Zielona Góra

Check Also

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – Wszechpolacy na Kresach porządkowali polskie cmentarze

Kilkunastu działaczy z okręgu lubuskiego i dolnośląskiego wzięło udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia", podczas której wyjechali na Kresy by odnawiać i porządkować polskie cmentarze. Łącznie w akcji wzięło udział około 1000 wolontariuszy. Wszechpolacy byli w różnych grupach, więc poniżej prezentujemy relację jeden z grup. 4