Home / Lubuskie / ZIELONA GÓRA: Debata pt. Europa skręca w prawo

ZIELONA GÓRA: Debata pt. Europa skręca w prawo

7 marca 2016 roku, w Zespole Szkół Akademickich Lotnik, odbyła się debata pt. Europa skręca w prawo. Młodzież Wszechpolską i Ruch Narodowy reprezentował prezes zielonogórskiego koła, kol. Krystian Pacholik.

ZielGora

 

Obok przedstawiciela Młodzieży Wszechpolskiej, na debacie pojawili się również reprezentanci partii Razem, Nowoczesnej, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponadto, nad całością wydarzenia, czuwał dr Robert Skobelski. Debata była kolejną z cyklu debat, które organizuje SU Lotnik. Tym razem tematem przewodnim okazała się tzw. prawica, a przy tym związane z tym zagadnienia – czy w Europie zyskują coraz większe poparcie i uznanie środowiska prawicowe. Debatujący starali się również odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą okazać się skutki takiej tendencji Europejczyków. Warto dodać, że reprezentant Młodzieży Wszechpolskiej był najmłodszym wśród przybyłych gości, którzy w większości, w regionalnej polityce działają od kilkunastu lat. Jednak, jak można się było spodziewać, odpowiedzi były typowe dla ich środowiska. Według zebranych na sali, młodych ludzi, przedstawiciel RN i MW, kol. Pacholik poradził sobie w znakomitym stylu, podkreślając przy tym, że nie można narodowców utożsamiać z prawicą sensu stricto, ponieważ to pojęcie, tak samo jak i lewicy, jest przestarzałe i nieaktualne.

Młodzież Wszechpolska Zielona Góra

Check Also

Gorzów Wielkopolski: Wybory nowego prezesa koła MW

Wczoraj, tj. 01.10.2016, odbyły się wybory nowego prezesa koła MW w Gorzowie Wielkopolskim, którym jednomyślnie został wybrany kol. Michał Nosewicz. Tuż przed wyborami ustępujący prezes, kol. Paweł Kamrad, podsumował trzy lata swojej prezesury. Następnie przysięgę członkowską złożyła dwójka naszych działaczy, którzy od tego czasu są już pełnoprawnymi członkami Organizacji. 4