Home / Lubuskie / Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim

1 marca 2016 roku, w Gorzowie Wielkopolskim, po raz drugi odbył się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gorzowskie koło Młodzieży Wszechpolskiej było współorganizatorem marszu. Współorganizatorami Marszu byli ponadto: NSZZ “Solidarność” Region Gorzów Wielkopolski i Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Pomnika i Ochrony Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wlkp.

gorzow2

Marsz poprzedziła Msza św., w kościele parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe. Po Mszy została uformowana kolumna, która wyruszyła gdzie w stronę Parku 750-lecia w miejsce, w którym stanął pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Odbył się tam Apel Poległych, a także symboliczny ceremoniał ze składaniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Marsz zgromadził więcej osób, niż w latach ubiegłych, najliczniej stawiła się gorzowska młodzież oraz kibice.

gorzow3

Młodzież Wszechpolska Gorzów Wielkopolski

Check Also

Gorzów Wielkopolski: Wybory nowego prezesa koła MW

Wczoraj, tj. 01.10.2016, odbyły się wybory nowego prezesa koła MW w Gorzowie Wielkopolskim, którym jednomyślnie został wybrany kol. Michał Nosewicz. Tuż przed wyborami ustępujący prezes, kol. Paweł Kamrad, podsumował trzy lata swojej prezesury. Następnie przysięgę członkowską złożyła dwójka naszych działaczy, którzy od tego czasu są już pełnoprawnymi członkami Organizacji. 4