Home / Małopolskie / Nowosądeckie obchody 72. rocznicy Rzezi Wołyńskiej

Nowosądeckie obchody 72. rocznicy Rzezi Wołyńskiej

W dniu 11 lipca z inicjatywy działaczy Młodzieży Wszechpolskiej – Nowy Sącz, Ruchu Społeczno-Narodowego Nowy Sącz oraz Narodowej Sądecczyzny zorganizowano po raz pierwszy w Nowym Sączu Marsz Wołyński, którego celem było uczczenie pamięci Polaków pomordowanych w Galicji Wschodniej i Zachodniej.

12

 

Dokonali tego Ukraińcy skupieni w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Armii Powstańczej. Mordy te pochłonęły w sumie 100 tys. ofiar (tylko w latach 1943-44 blisko 60 tys.). Niejednokrotnie zabijano w niedziele. Ukraińcy wykorzystywali fakt, że ludność polska gromadziła się podczas mszy w kościołach, więc często kościoły były otaczane, a zabójstw dokonywano z wielkim okrucieństwem (np. przecinanie ludzi na pół piłą do drewna, wyłupywanie oczu, palenie żywcem).

Nowosądeckie obchody 72. rocznicy tzw. „Krwawej niedzieli” rozpoczęły się Mszą Św. o godz. 18:00, sprawowaną w kościele pw. Św. Kazimierza. Podczas nabożeństwa kapłan wspomniał o okolicznościach ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i sąsiednich ziemiach. Powiedział także, że zaledwie 30% Polaków wie dzisiaj, czym była zbrodnia wołyńska.

Po zakończeniu Mszy Św. zgromadzeni w kościele ludzie wyruszyli ul. Kościuszki i deptakiem Jagiellońska do rynku. Tam przemówienia wygłosili dwaj przedstawiciele Ruchu Społeczno Narodowego – kol. Mateusz i kol. Kamil, którzy nie tylko przedstawili okoliczności ludobójstwa, ale i zwrócili uwagę na odradzający się na Ukrainie, a zarazem tak bardzo wielbiony przez dzisiejszy polski establishment, ‘element neobanderowski’, czcią otaczający tych, którzy mordowali naszych rodaków wyłącznie za ich polskie pochodzenie.

Następnie uczestnicy Marszu Wołyńskiego udali się przez ul. Jagiellońską i Planty Miejskie na Stary Cmentarz, gdzie pod Pietą Sądecką zostały złożone kwiaty i znicze. Tam zgromadzenie się zakończyło.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na marsz Sądeczanom i przyjezdnym. Podziękowania nasze kierujemy również do kolegów z Młodzież Wszechpolska Tarnów oraz Młodzież Wszechpolska Limanowa.

Relacje medialne:

www.sadeczanin.info

Check Also

IV Marsz Wołyński – Nowy Sącz

IV Marsz Wołyński W dniu 11 lipca, w 75. rocznicę #KrwawaNiedziela, ulicami naszego miasta po raz …