Home / Opolskie / Pikieta antyaborcyjna w centrum Opola

Pikieta antyaborcyjna w centrum Opola

15 kwietnia w centrum Opola odbyła się pikieta antyaborcyjna organizowana przez lokalne środowisko Fundacja Pro – prawo do życia, podczas której rozdawane były ulotki informujące
o samym zjawisku i jego szkodliwym charakterze oraz zbierane podpisy w celu uzyskania poparcia dla inicjatywy ustawodawczej całkowicie zakazującej tego typu praktyk
.

Spotkało się to ze skrajnymi reakcjami, od stanowczego sprzeciwu po całkowitą akceptację aborcji,
choć warto podkreślić, że głównie ludzie młodzi byli tymi, którzy swoje stanowisko przedstawiali w postaci kategorycznego NIE! Pozostaje zatem nic innego jak tylko słowo szczerego podziękowania i nadziei
na dalszą współpracę w lokalnej społeczności.
Warto nadmienić, iż nie zabrakło również działaczy koła Młodzież Wszechpolska Nysa!
MW opole anty-aborcja

 

Check Also

Zapal Znicz Bohaterom! 2013 (Zdjęcia!)

rr Wszechpolacy w całej Polsce, od Szczecina po Białystok, przeprowadzali akcje pamięci Naszym bohaterom. Czyścili miejsca spoczynku, oddawali należną im cześć. Zapraszamy do przeczytania relacji z miast w całej Polsce!