Home / Podkarpackie / I Marsz Katyński w Rymanowie

I Marsz Katyński w Rymanowie


12 maja ulicami Rymanowa przeszedł Pierwszy Marsz Katyński. Manifestacja organizowana przez Młodzież Wszechpolską oraz Obóz Narodowo-Radykalny zgoromadziła około 50 uczestników w tym grupę kibiców Karpat Krosno.

Manifestacja miała na celu uczczenie pamięci 13 osób wywodzących się z Rymanowa, którzy zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu. My, narodowcy w sposób szczególny chcieliśmy uczcić tego dnia ppor.Wiesława Nowotarskiego, prezesa akademickiej Młodzieży Wszechpolskiej w przedwojennym Lwowie. Wywodzący się z Rymanowa ppor. Wiesław Nowotarski przed wojną aktywnie prowadził działalność narodową polegającą m.in. na wprowadzaniu w życie elementów rywalizacji ekonomicznej, walcząc w ten sposób z nieuczciwym handlem żydowskim oraz podejmując działania mające na celu wprowadzenie numerus clausus na lwowskich uczelniach.

Uczestnicy manifestacji nie oszczędzali gardeł i gromkie antykomunistyczne i narodowe hasła robiły ogromne wrażenie na mieszkańcach miasta.

Po przybyciu na miejsce upamiętnienia pomordowanych została odmówiona modlitwa przez księdza oraz wygłoszone przemówienie przez bratanka ppor.Wiesława Nowotarskiego- Pana Dzierżysława Nowotarskiego. Nastepnie uczennica rymanowskiego liceum wyrecytowała okolicznościowy wiersz oraz zostały złożone znicze a także wieniec pod kamieniami upamiętniajacymi poszczególne ofiary mordu katyńskiego.

Mimo niesprzyjającej pogody Marsz Katyński organizowany po raz pierwszy w Rymanowie został bardzo dobrze przygotowany od strony organizacyjnej i okazał się sporym sukcesem miejscowych środowisk narodowych. Z pewnością w przyszłym roku drugi marsz wypadnie równie okazale.

Czołem Wielkiej Polsce!

Check Also

Opole: Pikieta w obronie dzieci przed deprawacją LGBT w szkołach

W kwietniu działacze opolskiego koła MW wspólnie z Fundacją Pro – Prawo do Życia współorganizowali …